Projektai

2023 m. bendrija tęsė dvimetį projektą  „SENĖJIMO PADARINIŲ VALDYMAS PANDEMIJOS KONTEKSTE“

*

Projekto tikslas: organizacijos narių sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimas, kultūrinių ryšių plėtra regionuose su organizacijos padaliniais ir užsienyje, teigiamo senjorų įvaizdžio visuomenėje formavimas.

Rugpjūčio pabaigoje 60 aktyviausių bendrijos narių pabuvojo visų pamėgtoje Palangos Sveikatinimo stovykloje. Pakeliui su ekskursija dar apžiūrėjome Oginskių dvarus Plungėje ir Rietave. Žavėjo nepaprasta šių kilmingų šviesuolių Oginskių gyvenimo istorija, jų padaryti geri darbai Lietuvai.  Žemaitės memorialiname muziejuje Bukontės dvarely skanavome ir žemaitiškas vaišes.

O Palangoje laukė rytinės mankštos Botanikos parke, įdomios paskaitos, užsiėmimai ir vakaronės. Pirmąkart su Palangos Bočių kolegomis buvo suorganizuotas meno festivalis “Mūsų dainos tau, Palanga!”, sutraukęs į Kurhauzo salę daug žiūrovų. Koncerte pasirodė trys vilniečių ansambliai (“Neris”, “Rasoda”, Retro Bočiai”) ir Bočių meno kolektyvai iš Palangos ,Plungės, Klaipėdos, Telšių bei Palangos “Jūros šaulių” vyrų choras. Visi džiaugėsi sėkmingu renginiu ir linkėjo festivalį padaryti kasmetiniu.

Nuotraukos: Bendra daina ir festivalio organizatoriai

Balandžio 6 d. vyko ataskaitinė metinė bendrijos konferencija ir gydytojo geriatro paskaita. Dalyvavo 170 Bočių narių. Buvo pateikta įvairiapusė organizacijos veiklos ataskaita ir pristatytas naujas projekto darbų planas. SADM finansuojamų projekto veiklų suma sudaro 32.000 EUR.

 Nuotaikingai praėjo Vilniaus Bočių bendrijos meno kolektyvų koncertas, kavutė ir vaišės. Didelė 50 Bočių kompanija susibūrė kelionei į Sanremo pasaulio folkloro festivalį. 

 

Gegužinės Antakalnyje ir Žvėryne

Jau ne pirmą kart rinkomės į Gegužinę Sapiegų parke, kurią organizavo Antakalniečių Bočių skyrius (vadovė G. Berkelienė). Kaip žiūrovai, ir kaip atlikėjai. Po savaitės Žvėryno Gegužinėje penkių Bočių ansamblių koncertą pagyvino dar žiūrovų pamėgtas generolo Plechavičiaus kariūnų choras. Visų nuotaika buvo smagi kaip ši saulėta šilta gegužio diena.

 

*

Birželio 22 d. vyko šeštasis išvažiuojamasis  BOČIŲ FESTIVALIS TAUJĖNŲ DVARE 

Gražią Bočių kultūrinę tradiciją tęsėme, ją derindami su pažintine kelione po Lietuvos dvarus.   

Šįkart tai buvo didžiulis restauruotas Taujėnų dvaras su muziejumi visuje, didžiuliu žaliu parku, tilteliais ir dekoratyvinėmis skulptūromis, jaukia pavėsine Ukmergės rajone. Ekskursiją po dvarą vedė patys jo savininkai.

Po to vilniečiai surengė pikniką parko teritorijoje ir laukė pasirodant svečių iš Jonavos bei ir dar dviejų Ukmergės Bočių bendrijų.

Muzikos fiestoje be 6 vilniečių atlikėjų pasirodė dar 3 kolegų ansambliai. Žalių ąžuolo lapų vainikas puošė vasaros paviljono sceną. Visus linksmino dainos, šokiai, linkėjimai. Ypatingi sveikinimai buvo skirti čia susirinkusiems Jonams ir Janinoms. Koncerto pabaigoje padėkas dalino šventėje dalyvavusi Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė. Po to visi 175 festivalio dalyviai buvo pakviesti į dvaro vidų bendrai vakarienei. Už stalo vėl visus jungė pakili nuotaika, mezgėsi pažintys ir draugiški pokalbiai, vyko šiltas bendravimas. 

     

 

2022 metais Vilniaus Bočių bendrija vykdė du Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamus projektus:

„Senėjimo padarinių valdymas pandemijos kontekste“ ir „Senjorų savanorystė ir sociokultūrinis dialogas su jaunimu“.

Projektas 2022.07.01-12.31
„SENJORŲ SAVANORYSTĖ IR SOCIOKULTŪRINIS DIALOGAS SU JAUNIMU“

*
*
Projekto tikslas dvejopas: suaktyvinti ir kuo daugiau senjorų įtraukti į savanoriškas veiklas, o taip pat abipusio supratimo ir pagarbos pagrindu plėsti dialogą su jaunimu, perduodant savo patirtį etnokultūros srityje.
Projekto biudžetas 22.500 EUR, trukmė – 6 mėn. Tad jau rugpjūtį 58-ių bočių grupė entuziastingai susiruošė į mokomasias išvykas po Žemaitiją ir Suvalkiją. Jų metu susitikimuose-seminaruose dalijosi patirtimi su Sedos ir Kazlų Rūdos bei Višakio Rūdos savanoriais. Sedos muziejuje-malūne dėmesingai susipažino su vietos savanorių įrengta „Gyvenimo meno galerija“ ir jų verslais, skanavo žemaitišką pusmarškonę košę, aplankė ypatingas lietuvio sielai vietas, susijusias su aukštųjų akimirkų kūrėju Vytautu Mačerniu ir Šatrijos Ragana.
Tas nepamirštamas vasaros keliones aprašė Angelina Liaudanskienė savaitraštyje „Šiandien”(2022.08.27 „Kelionės inkaras – SEDA. Vilniaus Bočiai: savanorystės geno paieškos“)
Foto – 4:

*
Antroji išvyka po Suvalkiją prasidėjo Bočių susitikimu su vietos šeimininkais saulėtame beišmirštančiame Višakio Rūdos miestelyje, kurio išretėję gyventojai tebesididžiuoja savo didžiausia Suvalkijos bažnyčia ir švento vandens šaltinėliu miške. Po to erdvioje kultūros namų salėje vietos senjorai surengė nuoširdų pokalbį ir linksmus, dinamiškus meno užsiėmimus, iš kurių išsivežėme pačių pasigamintus suvenyrinius atvirukus. Daug papasakojo apie vietinių senjorų nuveiktus darbus mus pasitikusi Antanavo bendruomenės siela – Reda Kneizevičienė, dabar dirbanti sostinėje seimūno padėjėja. Vakarą praleidome nuotaikingoje vakaronėje su Kazlų Rūdos senjorais; su jais taip pat draugavome ir kitą dieną, o vėliau susitikome ir Vilniuje, mūsų suorganizuotoje Pagyvenusių žmonių dienos šventėje.

Vacys Valužis apie nuotykius Kazlų Rūdoje sukūrė videofilmuką „suvalkija 4“ https://youtu.be/wZHXNQNgE8g

*

Tačiau ko gero labiausiai jaudinantys susitikimai mūsų laukė rudenį, vykdant dialogą su jaunimu. Rugsėjo pradžioj Vilniaus raj. prie Melkio mokyklos savanorių jaunimas ir Bočiai sodino ąžuolyną – juo džiaugsis ir ateities kartos.

Netrukus buvo pradėti Bočių meno ansamblių ir tautodailininkių mokomieji vizitai Paberžės ir Melkio mokyklose bei Vilniaus Sausio 13-osos mokykloje. Tie susitikimai tiesė tiltus į vaikų širdis, leido trumpam jiems atverti liaudies dainų ir šokių, etnodailės lobyną. Užsiėmimus vedė Bočių bendrijos „Bičiulių” klubo folkloro kolektyvas „Rasoda”, vyrų vokalinis ansamblis „Seni draugai” bei Lazdynų skyriaus vokalinis ansamblis „Riešutėlis”. Jie visi – moksleiviai ir Bočiai – vėliau susitiko bendroje meninėje programoje projekto baigiamajame renginyje spalio 6 d. Pagyvenusių žmonių šventėje, Legendos klube. Bebaigiant projektą, vaikų laukė įdomi jaudinanti išvyka į „Iliuzijų muziejų” Vilniuje, o suaugusiems – sveikatinamoji išvyka į Birštoną. Beje, projekte buvo ugdomi ne tik vaikai. Keturis mėnesius vyko meninio judesio metodikos mokymai mūsų senjorams, sutvirtinę jų norą tęsti užsiėmimus ir pasibaigus projektui.

Projekto veiklose dalyvavo 540 senjorų ir 80 vaikų.

**

Nuotraukos: Vytauto Dereškevičiaus, Vacio Valužio, Vilijos Tūrienės

*

***

Projektas 2022.01.01-12.31 „SENĖJIMO PADARINIŲ VALDYMAS PANDEMIJOS KONTEKSTE“

*

Projektas orientuotas į bendrijos narių saugios socialinės ir psichologinės būsenos palaikymą. Projekto tikslas: organizacijos narių sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimas, žinių tobulinimas, bendradarbiavimas su vietinėmis bei užsienio senjorų NVO, kultūrinių ryšių plėtra regionuose su organizacijos padaliniais.

Apie vasaros nuotykius ir sveikatinimo stovyklą Palangoje Vacys Valužis sukūrė linksmą ir įtaigų videofilmą (nuoroda: https://youtu.be/n245BIAExdg )

*

2022 m. Gegužės 11 d. vyko ataskaitinė metinė bendrijos konferencija. Joje buvo pateikta įvairiapusė organizacijos veiklos ataskaita ir pristatytas naujas darbų planas bei projektas “”Senėjimo padarinių valdymas pandemijos laikotarpiu”.  Tai yra 2021 m. vykdyto projekto “Sveiko senėjimo iššūkiai pandemijos kontekste” tęsinys.  Konferencijoje pasisakė ir dalyvius pasveikino svečias – Seimo socialinės apsaugos ir darbo komiteto pirmininkas M. Lingė. Su susidomėjimu buvo išklausyta I. Krivickaitės paskaita “Senjorų psichnės sveikatos stiprinimas”. Neprailgo ir keturių Vilniaus Bočių bendrijos meno kolektyvų koncertas, kurio metu debiutavo šokių kolektyvas “Retro Bočiai”. Vaišių metu buvo malonu sutikti senus bičiulius, skyrių garbės pirmininkus.  Susirinkusieji buvo pakviesti į artimiausius masinius renginius –  Gegužines Antakalnyje ir Žvėryne.

*

Gegužinės Antakalnyje ir Žvėryne

Šių metų šaltas pavasaris neatšaldė žmonių noro bendrauti, ir su pirmais alyvų žiedais renginiuose pasirodė ir bočiai. Pirmoje Gegužinėje koncertavo „Rasoda“ bei seniausias mūsų „Antakalnio Bočių“ choras. Buvo pagerbtas ir jo meno vadovas J. Eimanavičius, jau 27-tus metus vadovaujantis kolektyvui. Žvėryno Gegužinę giedodami Lietuvos himną atidarė generolo Plechavičiaus kariūnų choras, po to koncertavo dar keturi Bočių meno kolektyvai. Buvo ir lietaus, ir saulės, dainų ir šokių, bet visų dalyvavusių nuotaika buvo smagi.

*

Estų Kodukotus svečių viešnagė

Birželio pradžioj jau sveikinom svečius iš Tartu. Aprodėm Vilnių, pabuvojom Trakų pilyje, jiems dainavo „Vaivoros“ ansamblis. Paskui mūsų bičiuliai dainomis ir linksmais šokiais dar sykį įrodė, jog estai neteisingai vadinami lėtapėdžiais. Išsiskyrėme nusprendę vėl susitikti, gal net šiais metais. Pakeliui į namus juos svetingai priėmė Pasvalio Bočiai ir vėl naujai perrinktas jų bendrijos pirmininkas Antanėlis Indreliūnas.

*

KELIONĖ PO AUKŠTAITIJOS NACIONALINĮ PARKĄ ir penktasis BOČIŲ VASAROS FESTIVALIS PALIESIAUS DVARE 

Kelionė per Nalšios žemę, susižavėjimo šūksniai nuo Ladakalnio, matant mėlynas ežerų akis, sutartinė daina po prezidentiniu ąžuolu – tokią pilnatvę birželio 30-ąją dieną patyrė Vilniaus bočiai, atvykę į Aukštaitijos nacionalinį parką, kvepėjusį žiedais, sodria žaluma, paukščių čiulbesiais.

Tądien būta ir darnios giesmės Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, ir pikniko prie Ginučių malūno, ir mankštos Paliesiaus dvaro parke, ir dainų, šokių bei muzikos fiestos koncerte su bendraamžiais iš Kėdainių bei Ukmergės, ir smagios bendros dvaro vakarienės.

Jungtiniame koncerte linksmino penki vilniečių bei du svečių meno kolektyvai. Po pasirodymo nesinorėjo skirstytis – visus jungė pakili nuotaika, ilgai netilo bendros dainos. Dalyvavusieji dar sykį patyrė, kad bočiai moka telktis, džiaugtis ir šviesiai bei prasmingai švęsti gyvenimą. Pagal projektą įvykusiame renginyje dalyvavo 132 Vilniaus bendrijos nariai ir 30 kolegų iš Kėdainių bei Ukmergės Bočių bendrijų.

Angelina Liaudanskienė

*

Rugpjūčio pabaigoje, vykdant toliau SADM remiamą projektą „Senėjimo padarinių valdymas pandemijos kontekste“, įvyko vilniečių pažintinė ekskursija Žemaitijoje po Kurtuvėnų regioninį parką ir dvaro muziejų. Oras buvo puikus, nuotaika pakili, juolab, kad kelionės maršruto pabaigoje laukė Palanga, Sveikatinimo stovykla. Ši savaitinė stovykla jau yra pamėgta vilniečių, ja apdovanojami aktyviausi bendrijos nariai. Čia poilsis prie jūros derinamas su mankštomis, įdomiais užsiėmimais ir paskaitomis, kurių metu gvildenamos aktualios senjorų sveikatai temos, jas dėsto patyrę medikai profesionalai. Visiems įsiminė ir susitikimas su generolu Valdu Tutkumi, vakaronė su Palangos Bočių bendrijos atstovais. Keitimąsi patirtimi lydėjo dainos, šokiai. Buvo sutarta bendrauti ir ateityje

*

Rugsėjo viduryje Bočiai darniai traukė į Karininkų ramovės salę, kur vyko projekto baigiamoji konferencija ir renginys „Rudens kraitė“. Susirinkusieji džiaugėsi koncertu, susitikimu su bičiuliais, vėl atgijusia galimybe gyvai bendrauti be suvaržymų. Kokia šventė be svečių? Atvyko ukmergiškiai Bočiai su dainomis ir lauktuvėmis. Vaišių netrūko ir ant šeimininkų stalų – net akys raibo nuo suneštų sodo gėrybių, įmantriai pagamintų ir papuoštų rudens skanėstų. Buvo trumpai apibendrintos organizacijos vykdytos veiklos, o ši šventė buvo projekto „Senėjimo padarinių valdymas pandemijos kontekste“ baigiamasis masinis renginys.

Ir jau visai besibaigiant rugsėjui, bendrijos skyrių pirmininkai dar grožėjosi spalvingais rudens peizažais Nemuno pakrantėje ties Birštonu ir sėmėsi sveikatos „Vytauto Spa“ sveikatinimo komplekse.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projekto vykdymui skyrė 32 tūkst. eurų. Įvairiose projekto veiklose dalyvavo 925 bočiai. Bendrijos narių skaičius metų pabaigoje išaugo 109 nariais.

*

Didelio narių susidomėjimo sulaukė paskutinis, 2020 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas „Senjorai visuomenėje ir valstybėje“. Jo metu vyko tyrimas, dvi konferencijos, meno kolektyvų koncertai, edukacinės paskaitos, ekskursijos, nuoširdus susitikimas su kolegomis Bočiais Telšiuose, šv. Mišios Telšių katedroje ir kt.  Svarbiausia ir visiems labai patikusi priemonė buvo Senjorų sveikatinimo stovykla Palangoje, kuri prasidėdavo rytine mankšta ir maudynėmis jūroje…, o baigėsi sukurtu stovyklos himnu, kurį paskutinę dieną atliko visi projekto dalyviai. Kai kurie įsimintini stovyklos momentai įamžinti specialiai tam sukurtame videoklipe:   https://www.youtube.com/watch?v=zNUvQaevqSQ&t

Projektas  “Senjorai visuomenėje ir valstybėje“ 2020 m.

Kovo 12 d. Karininkų ramovėje vyko Nepriklausomybės dienos minėjimas, ir buvo pristatytas Vilniaus Bočių bendrijos pradėtas vykdyti projektas “Senjorai visuomenėje ir valstybėje“. Projektu siekiama aktyvinti kultūrinę, švietėjišką ir socialinę vyresnio amžiaus žmonių veiklą, plėsti bendradarbiavimą bei socialinį dialogą su vyriausybinėmis struktūromis. Norime įrodyti, kad esant tinkamam valstybės požiūriui, galima prailginti aktyvų senjorų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Projekto vadovė Vilija Tūrienė ir konsultantas Rimantas Zabarauskas papasakojo apie numatytą senjorų sveikatinimo stovyklą pajūryje, kur bočiai gaus visą kompleksą priemonių ir pozityvių impulsų, gerinančių jų gyvenimo kokybę.

Buvo dalijamos anketos, vėliau leidusios atrinkti labiausiai tinkamus stovyklos dalyvius, kurių amžius pasirodo, buvo nuo 60 m. iki 92 metų. Birželio mėnesį atliktas pirminis anketų įvertinimas leido apibendrinti, kad reikšmingiausiu faktoriumi, įtakojančiu gyvenimo kokybę, senjorai laiko savo sveikatos būklę. Labai populiari mankšta, fizkultūra – ja užsiima 85% respondentų.  Nemažam respondentų skaičiui svarbiausia yra užsiimti įdomia veikla, taigi šis faktorius taip pat yra labai svarbus. Numatoma atlikti išsamesnę analizę ir su jos rezultatais supažindinti sveikatingumo stovykloje Palangoje. Stovykloje bus toliau gilinamasi į reikšmingus socialinio aktyvumo aspektus, vyks įdomios paskaitos, mankšta, maudynės jūroje ir kiti užsiėmimai. Dėl naujos koronaviruso grėsmės stovyklos data buvo pakeista į rugpjūčio 9-16 d. Grįžtant namo, planuojama užsukti pabendrauti su žemaičių bočių kolegomis Telšiuose. Važiuojantieji į stovyklą džiaugiasi galimybe pabendrauti, pasižmonėti, turiningai praleisti vasarą.
Įvykdyti Vilniaus m. savivaldybės remti projektai 2017- 2019 m.:

1. „Palengvinkime senėjimą” / Šnipiškių skyrius, 2017
2. ”Harmoninga senatvė neateina savaime, ją reikia sukurti“ / Naujamiesčio skyrius, 2017
3. “Amžius sportui ne riba“ – projektas, apimantis 4 sporto šakas / Vilkpėdės skyrius 2017, 2018, 2019
4. „Senjorai už aktyvią gyvenseną ir sveiką mitybą“ (paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir Baltasis Senjorų piknikas) / Vilniaus miesto Bočių bendrija, 2018, 2019.