Eurag

Lietuvos EURAG asociacija
yra nepriklausoma, savanoriška asociacija, vienijanti vyresniojo amžiaus žmones ir jų organizacijas.
Asociacija savo veiklą grindžia naryste nacionalinio skyriaus teisėmis ir bendradarbiavimu su
Europos vyresnio amžiaus žmonių asociacija EURAG Europe.
Lietuvos EURAG asociacijos narius vienija bendras tikslas – telkti ir remti visas pastangas ir veiklas, siekiant sukurti Lietuvoje visoms amžiaus grupėms palankią visuomenę, kuri leistų vyresnio amžiaus žmonėms išlikti savarankiškais ir vertingais savo bendruomenių nariais.
Pagrindiniai siekiai:
ugdyti ir skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją vyresnio amžiaus žmonėms, jų pasirinkimui ir požiūriui;
vienyti tolerantiškas visuomenės grupes kartų solidarumo stiprinimui;
geriau suprasti ir spręsti senėjimo problemas;
vienyti bendrai veiklai tolerantiškus asmenis už vyresnio amžiaus žmonių teisę į orų gyvenimą;
stiprinti tarpusavio bendravimą, pagalbą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą;
skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.

Nuoroda į puslapį: www.liteurag.lt

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.