Veiklos planai

Aukštas Vilniaus Bočių bendrijos veiklos įvertinimas yra 2023 m. Prezidentūroje įteiktas valstybinis apdovanojimas.

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos 2023 m. liepos 5 d. apdovanojimo dekrete pažymėta:

“Apdovanoju Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi Viliją Tūrienę – Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilniaus bendrijos pirmininkę už vyresnių žmonių atskirties mažinimą, geresnės socialinės integracijos į visuomenę užtikrinimą, aktyvaus ir turiningo gyvenimo skatinimą”.

Rezoliucijos

Vilniaus miesto bendrija / BOCIAI Lithuanian Association of Retired Persons, Vilnius Community (abbr. Vilnius Bociai Community)

Per dvejus metus Vilniaus Bočių bendrija, suorganizavo keturis protesto mitingus, kuriuose reikalavo didinti vienas mažiausių ES senatvės pensijų, mokamų Lietuvoje. Renginiai vyko prie Parlamento, Vyriausybės rūmų, Prezidentūros, mitinguotojų eisenos driekėsi Gedimino prospektu. Jose dalyvavo ne tik mūsų Vilniaus skyrių nariai, bet atvažiuodavo bočiai ir iš rajonų, o taip pat mus palaikė artimos NVO ir kai kurios profsąjungos. Mes dėkingi prof. R. Lazutkai, prof. R. Kuodžiui, prof. B. Gruževskiui, savo konsultacijomis labai padėjusiems mums ir didžiajai visuomenės daliai suvokti dešimtmečiais Lietuvoje įsigalėjusią painią, mus skurdinančią pensijų mokėjimo sistemą. Tuo klausimu vyko susitikimai ir su R. Karbauskiu, S. Jakeliūnu, V. Šapoka, L. Kukuraičiu, S. Skverneliu, kitais valstybės pareigūnais. Mitingų metu žurnalistams duodavome interviu, dalyvavome populiariose radijo ir TV laidose. Rezultatas: 2019 m. pradžioje buvo pasiektas nežymus pensijų padidinimas. Nutrauktas ypač ydingas Sodros ir II pakopos privačių pensijų fondų ryšys, ko pasėkoje pensijų biudžetas kasmet netekdavo apie 180 mln. eurų. Mes jaučiame, kad dar ne viskas padaryta, kad vis dar trūksta valdžios geranoriškumo. Pensijų klausimas yra ne tik socialinis, tai ir visuomenės moralės atspindys.

Pridedama: 2018.04.12 mitingo Rezoliucija.