Struktūra

Pareigų pasiskirstymas

Vilniaus  miesto Bočių bendrijos vadovai ir jų kuruojamos sritys
(patvirtinta 2021.09.23 valdybos  posėdyje)


Bendrijos pirmininkė  Vilija Tūrienė

Bendrijos veiklos planavimas
Bendrijos narystės klausimai
Socialinių klausimų sprendimas
Projektų rengimo planavimas
Globos, labdaros ir paramos klausimai
Ryšių su kitomis organizacijomis palaikymas

 

Bendrijos pirmininkės pavaduotoja  Rima Povilėnienė

Bendrijos administravimo, sveikatingumo klausimai

Ryšiai su Antakalnio Bočių, Senamiesčio, Šeškinės, Ežerėnų, Vilkpėdės, Viršuliškių skyriais, klubo “ Ainiai“ choru
Nesant bendrijos pirmininkės, jos pareigų vykdymas

Bendrijos pirmininkės pavaduotojas  Rimantas Zabarauskas

Projektinė veikla

Teisiniai klausimai ir socialinė apsauga, projektinė veikla
Nesant bendrijos pirmininkės pavaduotojo, jo pareigas vykdo Evaldas Židonis arba Vytautas Zalieckas

Bendrijos pirmininko pavaduotoja  Dr. Zina Gineitienė
Inovacijų komisija ir projektai
Ryšiai su Antakalniečių, Naujamiesčio, Žirmūnų, Žvėryno skyriais.

Nesant bendrijos pirmininko pavaduotojos Valentinos Račkauskienės, jos pareigų vykdymas

 

Bendrijos pirmininko pavaduotoja  Janina Aidukienė
Kultūrinių renginių ir ekskursijų organizavimas

Ryšiai su Balsių, Naujininkų, Karoliniškių, Lazdynų, Šnipiškių skyriais, klubais: ”Gyvenimas yra gražus” ir “Bičiuliai”

Nesant bendrijos pirmininko pavaduotojos Zinos Gineitienės, jos  pareigų  vykdymas.        

Kitos darbo komisijos:

Finansų ir administravimo komisija
Kuratorius  Vilija Tūrienė
nariai: Zita Lukšienė, Povilas Butkus,

Biuro administratorė Irena Rita  Jurgaitienė

Biuro įrangos admininstratorius Irenijus Puotkalis

Sekretorė Marija Lisauskienė

Ekonomikos komisija
Vadovas Vladislavas Jaroslavas Užpolevičius,

nariai: Vytautas Zalieckas ir Irenijus Puotkalis

Poilsinių ir pažintinių kelionių komisija
Vadovai: Liudvika Vitienė, Valentina Račkauskienė, Ramutė Uždavinienė, Gražina Berkelienė, Genė Radušienė, Liudmila Bykovskaja

Internetinės svetainės palaikymas
Vadovas Sigitas Sirusas

Koordinatorė Vilija Tūrienė

Revizijos komisija
Vadovė Rita Aukštėjienė,

Nariai: Audra Radavičienė , Zita Lukšienė

Užsienio kalbų kursai
Vadovas Petras Gudynas

Teisininkas Jonas Ivoška

Valdybos narių kontaktai

VILNIAUS BOČIŲ BENDRIJOS  BENDRIJOS VALDYBOS NARIŲ, SKYRIŲ PIRMININKŲ IR ADMINISTRACIJOS

                                                                                               KONTAKTŲ SĄRAŠAS    2024 01 11 

Eil Nr. Pareigų/skyriaus pavadinimas Vardas ir pavardė Gimimo data Mobilus telefonas

Elektroninis pastas

1. Pirmininkė Vilija Tūrienė 1951 12 17 +370 698 78585 vilija@invia.lt
2. Pirmininkės pavaduotoja Rima Povilėnienė 1948 06 29 +370 687 22080 rimapovileniene@gmail.com
3. Pirmininkės pavaduotoja Zina Gineitienė 1941 05 09 +370 616 13553 zina.gineitiene@gmail.com
4. Pirmininkės  pavaduotoja Janina Aidukienė 1952 05 05 +370 671 09003 janinaaidukiene@gmail.com
5. Pirmininkės pavaduotojas Rimantas Zabarauskas 1946 09 11 +370 676 38345 rimantas.zabarauskas@gmail.com
6. Iždininkė/buhalterė Angelė Zygmantienė 1952 09 13 +370 683 32790 angelezygmantiene@gmail.com
7. Teisininkas Jonas Ivoška 1947 10 20 +370 686 92201 advokatasivoska@gmail.com
8. Sekretorė Marija Lisauskienė 1953 01 30 +370 602 59948 m.lisauskiene@gmail.com
9. Administratorė Irena Rita Jurgaitienė 1939 02 04 +370 601 30288 ritajurg@gmail.com
10. Biuro įrangos administratorius Irenijus Puotkalis 1949 07 22 +370 614 11246 ipuotkalis49@gmail.com
11. Tinklalapio priežiūra Sigitas Sirusas 1964 08 13 +370  687 72451 sirusas.s@gmail.com
SKYRIAI
1. Antakalniečių skyrius Gražina Berkelienė 1942 08 08 +370  611 52342 grazinaberkeliene@gmail.com
2. Antakalnio Bočiai Rima Povilėnienė 1948 06 29 +370 687 22080  rimapovileniene@gmail.com
3. Karoliniškės Kęstutis Turonis 1940 08 26 +370 616 47875 kestutis.turonis@gmail.com
4. Lazdynai Regina Jurkevičienė 1940 12 24 +370  683 92234 juregi16@gmail.com
5. Naujamiestis Ona Židonytė 1958 09 21 +370 686 67289 Onazi1@gmail.com
6. Kaštonų Janina Aidukienė 1952 05 05 +370 671 09003 janinaaidukiene@gmail.com
7. Retro Bočiai Audra Radavičienė 1949 03 20 +370 694 17977 audra.radaviciene@gmail.com
8. Senamiestis Vanda Bujokienė 1930 06 17 +370  600 71964 stefanstank1943@gmail.com
9. Šeškinė Genė Radušienė 1939 07 24 +370 606 12111 generadusiene@gmail.com
10. Šnipiškės Danutė Mankevičienė 1942 03 14 +370 687 18165 42danute@gmail.com
11. Vilkpėdė Liudvika Vitienė 1952 04 15 +370 698 49884 liudvikav@gmail.com
12. Žirmūnai Aurelija Bakutienė 1949 05 21 +370 671 31693 aurelija949@gmail.com
13. Viršuliškės Vladislavas Užpolevičius 1942 10 12 +370 620 36183 v_uzpolevicius@hotmail.com
14. Žvėrynas Jūratė Bytautienė 1943 07 04 +370 654 81050 jurabyt@yahoo.com
15. Klubas ,,Bičiuliai” Valentina Račkauskienė 1945 07 14 +370 674 72844 valentinarack@gmail.com
16. Klubo ,,Ainiai” mišrus choras Regina Didikienė 1944 06 01 +370 605 33401 regina.didikiene@gmail.com
17. Klubas ,,Gyvenimas yra gražus” Liudmila Bykovskaja 1952 03 18 +370 602 66889 bykovskaja13@gmail.com
18. Ežerėnai Evaldas Židonis 1948 10 02 +370 610 66745 evaldas.zidonis@gmail.com
19. Balsiai Vytautas Zalieckas 1945 09 12 +370 652 17573 vytautasza45@gmail.com
20. Užsienio kalbų klubas Petras Gudynas 1941 01 22 +370 683 89404 petras.gudynas@gmail.com