Struktūra

Pareigų pasiskirstymas

Vilniaus  miesto Bočių bendrijos vadovai ir jų kuruojamos sritys
(patvirtinta 2019.02.21 valdybos  posėdyje)


Bendrijos pirmininkė  Vilija Tūrienė

Bendrijos veiklos planavimas
Bendrijos narystės klausimai
Socialinių klausimų sprendimas
Projektų rengimo planavimas
Globos, labdaros ir paramos klausimai
Ryšių su kitomis organizacijomis palaikymas

 

Bendrijos pirmininkės patarėjas Povilas Butkus

Bendrijos pirmininko pavaduotoja  Rima Povilėnienė

Bendrijos administravimo, sveikatinimo klausimai

Ryšiai su Antakalnio, Senamiesčio, Šeškinės, Ežerėnų, Vilkpėdės, Viršuliškių skyriais, bočių choru“ Ainiai“, šokių kolektyvu „Ainiai“.
Nesant bendrijos pirmininkės, jos pareigų vykdymas

 

Bendrijos pirmininko pavaduotojas  Dr. Vaidievutis Geralavičius

Teisiniai klausimai ir socialinė apsauga
Evaldas Židonis, Vytautas Zalieckas

 

Bendrijos pirmininko pavaduotoja  Dr. Zina Gineitienė
Inovacijų komisija ir projektai
Ryšiai su Antakalniečių, Naujamiesčio, Šeškinės, Žirmūnų, Žvėryno skyriais.

Nesant bendrijos pirmininko pavaduotojos Valentinos Račkauskienės, jos pareigų vykdymas


Bendrijos pirmininko pavaduotoja  Valentina Račkauskienė
Kultūrinių renginių ir ekskursijų organizavimas

Ryšiai su Balsių, Naujininkų, Karoliniškių, Lazdynų, Šnipiškių skyriais, klubais ”Gyvenimas yra gražus”, “Bičiuliai”, Nesant bendrijos pirmininko pavaduotojos Zinos Gineitienės – jos  pareigų  vykdymas.   

     

Kitos darbo komisijos:

Finansų ir administravimo komisija
Kuratorius : Vilija Tūrienė
Nariai: Zita Lukšienė, Povilas Butkus,

Rita Jurgaitienė: administratorė

Marija Lisauskienė: Sekretorė

Ekonomikos komisija
Vadovas: Vilius Simutis

Poilsinių ir pažintinių kelionių komisija
Vadovas: Stanislava Ligeikienė, Valentina Račkauskienė, Gražina Berkelienė, G. Radušienė

Internetinės svetainės palaikymas
Vadovas: Kęstutis Turonis, Sigitas Sirusas
Revizijos komisija
Vadovas: Veronika Vaitkienė, Rita Aukštėjienė, Monika Jakimavičienė
Užsienio kalbų kursai
Vadovas: Petras Gudynas

Teisininkas   Jonas Ivoška

Valdybos narių kontaktai

Eil Nr. Pareigų/skyriaus pavadinimas Vardas ir pavardė Gimimo

data

Mobilus

telefonas

Elektroninis paštas
1. Pirmininkė Vilija Tūrienė 1951 12 17 8 698 78585 vilija@invia.lt
2. Eurag Lietuva vadovas Povilas Butkus 1940 05 26 8 674 73099 povbutkus@gmail.com
3. Pirmininkės pavaduotoja Rima Povilėnienė 1948 06 29 8687 22080 rimapovileniene@gmail.com
3. Pirmininkės pavaduotojas Vaidievutis Geralavičius 1952 08 13 8 685 00605 vaidas.geralavicius@gmail.com
4. Pirmininkės pavaduotoja Zina Gineitienė 1941 05 09 8 616 13553 zina.gineitiene@gmail.com
5. Pirmininkės  pavaduotoja Valentina  Račkauskienė 1945 07 14 8 674 72844 valentinarack@gmail.com
6. Iždininkė buhalterė Angelė Zygmantienė 1952 09 13 8 683 32790 angelezygmantiene@gmail.com
7. Teisininkas Jonas Ivoška 1947 10 20 8 686 92201 advokatasivoska@gmail.com
8. Sekretorė Marija Lisauskienė 1953 01 30 8 602 59948 m.lisauskiene@gmail.com
9. Administratorė Rita Jurgaitienė 1939 02 04 8 601 30288 ritajurg@gmail.com
10. Tinklalapio priežiūra Sigitas Sirusas 8 686 72451 sirusas.s@gmail.com
SKYRIAI
1. Antakalniečių skyrius Gražina Berkelienė 1942 08 08 8 611 52342 grazinaberkeliene@gmail.com
2. Antakalnio Bočiai Rima Povilėnienė 1948 06 29 8 687 22080  rimapovileniene@gmail.com 
3. Karoliniškės Kęstutis Turonis 1940 08 26 8 616 47875 kestutis.turonis@gmail.com
4. Lazdynai Regina Jurkevičienė 1940 12 24 8 683 92234 juregi16@gmail.com
5. Naujamiestis Ona Židonytė 1958 09 21 8 686 67289 onazi1@gmail.com
6. Naujininkai Janina Aidukienė 1952 05 05 8 671 09003 janinaaidukiene@gmail.com
7. Senamiestis Vanda Bujokienė 1930 06 17 8 600 71964 Neturi el.pašto
7.a Senamiestis Irenijus Puotkalis 1949 07 22 8 614 11246 ipuodkalis49@gmail.com
8. Šeškinė Genė Radušienė 1939 07 24 8 606 12111 generadiusiene@gmail.com 
9. Šnipiškės Danutė Mankevičienė 1942 03 14 8 687 18165 42danute@gmail.com
10. Vilkpėdė Irena Ceinoriūtė 1952 06 25 8 687 59109 ceinoriute@gmail.com
10.a Vilkpėdė Stanislava Ligeikienė 1939 09 14 8 676 39578 stanlig@gmail.com
11. Žirmūnai Aurelija Bakutienė 1949 05 21 8 671 31693 aurelija949@gmail.com
12. Viršuliškės Vladislavas Užpolevičius 1942 10 12 8 620 36183 v_uzpolevicius@hotmail.com
13. Žvėrynas Jūratė Bytautienė 1943 07 04 8 654 81050 jurabyt@yahoo.com
14. Klubas ,,Bičiuliai” Valentina Račkauskienė 1945 07 14 8 674 72844 valentinarack@gmail.com
15. Klubo ,,Ainiai” taut.šokių ans.. Donatas Papaurėlis 1939 12 28 8 677 62300 donatas.papaurelis@gmail.com
16. Klubo ,,Ainiai” mišrus choras Regina Didikienė 1944 06 01 8 605 33401 reginadidikiene@gmail.com
17. Klubas ,,Gyvenimas yra gražus” Liudmila Bykovskaja 1952 03 18 8 602 66889 bykovskaja13@gmail.com
18. Sambūris ,,Ežerėnai” Evaldas Židonis 1948 10 02 8 610 66745 evaldas.zidonis@gmail.com
19. Balsiai Vytautas Zalieckas 1945 09 12 8 652 17573 vytautasza45@gmail.com
20. Užsienio kalbų klubas Petras Gudynas 1941 01 22 8 683 89404 petras.gudynas@gmail.com