Naujienos ir renginiai

2021 m. Vilniaus Bočių bendrijos jubiliejinis renginys

Ne tik vilniečiai rugsėjo 10 d. traukė į Muzikinį teatrą „Legendos klubas“, kur vyko LPS Bočiai Vilniaus bendrijos 30-mečio minėjimas. Į šventę rinkosi ir laukti sveteliai – Alytaus, Druskininkų, Pasvalio, Rokiškio, Telšių, Ukmergės Bočių bendrijų ir Ukmergės Bočių klubo „Viltis“ pirmininkai, meno kolektyvų atstovai. Prasidėjus iškilmingam minėjimui, susirinkusiems buvo perduotas LR Prezidento G. Nausėdos pasveikinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė ta garbinga proga Lietuvos Bočių bendrijų vadovams įteikė ministerijos Padėkos raštus. Vilniaus Bočių bendrijos 18-kos skyrių pirmininkai gavo dar ir prasmingas atminimo dovanas. Visa salė vieningai giedojo Tautišką giesmę. Po to renginio organizatoriai – Vilniaus Bočių bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė ir Rimantas Zabarauskas – trumpai pristatė metų projektą „Sveiko senėjimo iššūkiai pandemijos kontekste“. Į sceną kilo LPS Bočiai pirmininkas K. Šliogeris, LPŽA prezidentė G. Makaravičienė, žodį sakė rėmėjai, koncerte pasirodė 12 meno kolektyvų. Po pietų visus linksmino Alytaus kaimo kapela. Šventėje dalyvavo 360 Bočių. Skirstydamiesi daugelis jau galvojo apie kitus smagius susitikimus.

Išvažiuojamasis Vilniaus Bočių festivalis Ilzenbergo dvare 2021 m. birželio 25 d.

Ankstų vasaros rytą atstovai iš 16-kos Vilniaus Bočių bendrijos skyrių išvyko į kelionę-festivalį Ilzenbergo dvare. Pakeliui mus sutiko Pasvalio Bočių pirmininkas Antanėlis Indreliūnas, aprodė Balsių malūno įžymybes, visus vaišino ryto kavute ir kibinais. Tęsdami kelionę link Biržų, aplankėme Kirkilų apžvalgos bokštą, Senovinės technikos muziejų. Rokiškio rajone klausydamiesi gidų pasakojimų, vaikščiojome po ūksmingą Ilzenbergo dvaro parką, apžiūrėjome atstatytas rūmų sales. Po to visi 160 šventės dalyvių susitiko amfiteatre, iš kur stebėjo koncertą, skirtą Vilniaus Bočių bendrijos 30-mečiui. Prieš koncertą linksmino “Viršuliškių aidai”, pasirodė 4 vilniečių meno kolektyvai ir svečiai: “Rasoda”, Vaivoros vyrų duetas, “Rudens žiedų” šokėjos, Lazdynų “Riešutėlis”, dainomis džiugino nematyti Pasvalio Bočių ir Rokiškio bočių ansambliai. Po dvariškos vakarienės, patenkinti ir pilni įspūdžių grįžome namo, kad rudenį vėl susitiktume baigiamajame iškilmingame bendrijos 30-mečio vakare spalio 1 d.

Geros visiems vasaros ,

Vilija

Gegužės 28 d. Žvėryne, pavasariškai žalioje Neries krantinėje suskambo dainos, vyko Bočių Gegužinė. Susirinkusiųjų nuotaika buvo pakili, visi buvo išsiilgę vieni kitų. Giesme „Lietuva brangi“ Gegužinę pradėjo svečiai – generolo Plechavičiaus rinktinės karių choras. Dainos plaukė iš širdies ir Žirmūnų ansambliui „Neris“, ir Viršuliškių Bočiams. Jiems pritarė visi dalyviai, tik užėjęs lietus neleido eit ratelių… Ačiū renginio organizatoriams Žvėryno Bočių pirmininkei Jūratei, Zinai ir pagalbininkams.

Bočių klubo Gyvenimas yra gražus nariai gegužės 12 d. lankėsi naujai įsteigtame Vilniaus muziejuje.

Vilniaus Bočių bendrija ir EURAG Lietuvos asociacija 2021 gegužės 3 d. surengė nuotolinę tarptautinę konferenciją-diskusiją tema „Sveikas senėjimas: kaip išlaikyti gyvenimo vertybes po 60“ (Healthy aging: how to retain life values after 60). Renginį iš Prahos moderavo tarptautinio pagyvenusių žmonių tinklo EURAG generalinė sekretorė Dana Steinova. 1.5 val. trukmės renginys vyko anglų k. Pagrindinį pranešimą padarė Rimantas Zabarauskas.

Pranešėjas sugrupavo mūsų gyvenimo vertybes į 3 grupes: 1) Sveikata 2) Materialinė padėtis 3) Socialinis klimatas ir aplinka. Šių grupių svarba labai priklauso nuo individo amžiaus. Jaunimas labiausiai vertina 2) grupę, mažiau 3) grupę, o 1) grupei skiria nedaug dėmesio. Tuo tarpu senjorai labiausiai vertina sveikatą ir gerą savijautą, todėl turėtume pagalvoti kaip geriau atliepti šitą jų poreikį. Gerą savijautą įtakoja turtinė padėtis ir ypač socialinė aplinka. Ką turėtume daryti patys ir kaip geriau mums galėtų padėti Vyriausybė?

Pranešime buvo pateiktos tokios rekomendacijos pagyvenusiems:

1) Kol leidžia sveikata, neatsisakyti nei darbo, nei mėgstamų laisvalaikio užsiėmimų. Buvimas aktyviu visuomenės nariu palaiko savivertę, o nuo to labai priklauso mūsų savijauta.

2) Nepersidirbti. Vengti ilgalaikio, su darbu susijusio streso.

3) Išlikti fiziškai aktyviems. Tai geriausias vaistas organizmui prieš lėtines, su amžiumi susijusias ligas.

4) Daugiau laiko skirti bendravimui ir socialinei veiklai savo aplinkoje, bendruomenėje.

5) Priprasti prie paprasto, sveiko maisto.

6) Kas domisi filosofija, religija ar saviveikla, senjoro amžius tinkamas šioms veikloms.

 

Pranešime buvo pasiūlytos priemonės ir Vyriausybei:

1) Darbo rinką labiau pritaikyti prie senstančios visuomenės, bandant išlaikyti darbo vietą darbuotojui sulaukus garbaus amžiaus. Taikyti nepilną darbo dieną, lanksčias darbo valandas, kt.

3) Sveikatos apsaugos sistemoje sustiprinti gerontologinės medicinos dalį ir vyresnio amžiaus žmonių sveikatinimo priemones kaip profilaktinę sveikatos apsaugą.

4) Remti senjorų organizacijas, klubus, saviveiklinius, kultūrinius, mokymo renginius ir pan.

 

Buvo išsakytas apgailestavimas, kad vyresnio amžiaus asmenis Vyriausybė dažniausiai traktuoja kaip nekuriančius pridėtinės vertės visuomenėje, reikalingus vien rūpinimosi ir pagalbos. Tačiau nemaža jų dar gali dirbti ir būti naudingi valstybei. Reiktų koreguoti teisės aktus ir valdžios požiūrį į senjorus.

Diskusijoje buvo pareikšta komentarų ir papildymų. Moderatorės nuomone, senjorų vertybių paskirstymas turėtų būti labiau subalansuotas. Vilija Tūrienė minėjo karantino sąlygotas senjorų sveikatos problemas, pasireiškiančias daugiausia bendravimo ir judėjimo stoka, nuovargiu ir bendru organizmo fiziologinių funkcijų susilpnėjimu, ką apibūdina naujas terminas „senatvinio silpnumo sindromas“ (angl. frailty). Kalbėta apie Lietuvos ministerijų rengiamą „Socialinį receptą“ (neegzistuoja užsienyje) bei Alzheimerio kavinės projekto planus.

Renginyje dalyvavę EURAG‘o nariai iš Estijos, Armėnijos, Čekijos, Prancūzijos gerai įvertino Lietuvos kolegų iniciatyvą. Buvo pasiūlyta panašių ir kitokių temų pagrindu bendradarbiauti ateityje.

Paribio dainos festivalis. Populiarus liaudies dainos tarptautinis konkursas-festivalis šiemet vyko dvidešimtą kartą. Jame pasirodė jauni, tačiau brandūs atlikėjai, tautinių bendrijų, o taip pat Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Skuodo, Alytaus Bočių vokaliniai instrumentiniai ansambliai.  Malonu, kad apdovanotųjų tarpe buvo Vilniaus Bočių Žirmūnų skyriaus vokalinis ansamblis „Neris“ (pirmininkė Aurelija Bakutienė)  ir jo lakštingalėlių Vandos ir Genutės puikus duetas (apdovanojimas II vieta) -2 foto .

2020 spalio 01d. Tarptautinė Pagyvenusių žmonių diena.
Iškilmingoje aplinkoje dienos svečiams Ministrui L. Kukuraičiui, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkei R. Šalaševičiūtei įteikėme Rezoliuciją ir pristatėme savo vykdyto projekto ataskaitą. Šventėje koncertavo aštuoni Vilniaus Bočių meno kolektyvai ir bičiulių Bočių kapela iš Alytaus, vyko vaišės ir šokiai. (3 foto – Ministras, salė, šokiai).

Vasario 20 d. vyko Vilniaus Bočių bendrijos metinė ataskaitinė konferencija 

Susirinkusiųjų atėjo pasveikinti Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Ąžuolas Valius, LPS Bočiai pirmininkas Kajatonas Šliogeris.

Dalyviai sekė ekrano vaizduose pristatomą pirmininkės Vilijos Tūrienės darbų ataskaitą už 2019 m. Pasisakė revizijos komisijos pirmininkė Veronika Vaitkienė, norintys klausė iš salės. Delegatų balsavimu darbas buvo įvertintas gerai. Daugiau debatų sukėlė metinio narystės mokesčio pakėlimas iki 4 EUR.

2020 m. darbų planą galima rasti šioje bendrijos svetainėje.  Po to susirinkusius džiugino svečių – Telšių Bočių koncertas. Pasirodė kaimo kapela, ansambliai „Kibirkštėlė“ ir „Jausmai“.

Pirmą sausio šeštadienį Vilniaus bočių pasveikinti atvyko Trys Karaliai.

Bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė renginį pradėjo gražiai pasveikindama visus su Naujais metais ir ta proga priminė Atpirkėją, išvadavusį mus nuo nuodėmių ir atgaivinusį dorybių svarbą. Dorybių pasirodo, yra keturios pagrindinės. Vienai net paskirta ministerija – Teisingumo. O kaip būtų su Išminties ministerija? A. Šliogeris pamatine dorybe laikė drąsą.  Saikingumas ir nūnai dažnai pamirštamas, o rezultatas – beveik pusė vakarų pasaulio apsirijus.  Susitikimui bočiai iš anksto pasiruošė vaišes ir meninę programą. Kalbėjo visų skyrių pirmininkai, jie siuntė nuotaikingus linkėjimus kolegoms. Pasirodė septyni bočių dainų bei šokių meno kolektyvai. Auksuolė Valuckienė skaitė eilėraščius iš ką tik išleistos savo poezijos knygutės. Visgi vienos bėdos neišvengėme: salėje tebuvo apie 230 kėdžių, ir tai  vargiai galėjo sutalpinti visus smagaus renginio dalyvius.

Vilniaus Bočių bendrijos skyriuose suplanuota ir vyksta daug renginių, koncertų, išvykų, ekskursijų, paskaitų, susitikimų su įdomiais žmonėmis.  Ypač įsimintini masiniai renginiai, pašvęsti svarbioms istorinėms datoms. Juose dalyvauja didžiuma bendrijos narių ir mūsų svečiai

LPS „Bočiai“ pirmininko  Kajatono Šliogerio viešnagė pas Vilniaus Bočius

Lapkričio 14 dieną  LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos patalpų durys neužsidarė… Į Vilniaus miesto Bočių valdybos posėdį prisistatyti atvyko naujai išrinktas LPS „Bočiai“ pirmininkas  Kajatonas Šliogeris, 12 metų išbuvęs į amžinybę išlydėto pirmtako P. Ruzgaus pavaduotojas.  Vilniaus miesto bendrijos pirmininkei Vilijai Tūrienei rodant pagarbą naujai išrinktam pirmininkui, prisistatė visi 20-ies bendrijos skyrių pirmininkai ir trumpai papasakojo apie savo nuveiktus darbus. Darbų išties padaryta be galo daug. Bendrijos skyriai veikia daugiau pagal pomėgį, poreikį ir gebėjimus. Veikloje dalyvauja profesoriai, habilituoti mokslų daktarai ir žymūs visuomenės veikėjai, aktyvistai. Visi jie tarsi darbščiosios bitutės į Bočių avilį prineša širdžiai mielų, gaivinančių ir gydančių sielą minčių ir darbų. Sunku patikėti, kad atskiri skyriai, net neturėdami jiems skirtų patalpų, randa galimybių repetuoti ir rengti renginius. Bočeliai ne tik dainuoja Vilniaus miesto ir Lietuvos regionų kviestiniuose koncertuose, sueigose, bet ir patys rengia susitikimus su rašytojais, poetais, organizuoja išvykas. Visi labai mėgsta keliones: keliauta ne tik po brangią Lietuvėlę, bet  ir po kaimynines šalis, dalyvauta sveikatinimo programose ir ilsėtasi Baltijos pajūry bei Ispanijoje, pasirodyta „Baltajame piknike“, tarptautinėse stovyklose. Visų juk neišvardinsi.. Negalima nepaminėti E. Židonio įdomios klubinės „Ežerėnai“ veiklos, puoselėjant krašto kultūrinį paveldą ar Antakalniečių kultūrinės patriotinės veiklos. Balsių skyrius, kur nėra net seniūnijos, nėra jokių patalpų susibūrimui, pavydėtinai darniai vysto veiklas jaukiausioje bendrystėje. Kiekvienas susitikimas skelbiamas vis pas kitą kaimyną, skyriaus narį. Puiku ar ne?  Taip pasisvečiuojama net pas 27 narius: metinės šventės minimos pagal eilę, joninės – pas Joną, petrinės – pas Petrą, o vasarą – gamtoj, ant žolės. Puikumėlis. Apie būtinybę „jauninti“ organizaciją, keičiant Įstatus dėl nario amžiaus apibrėžties, kalbėjo EURAG‘o pirmininkas P. Butkus. Naujasis LPS „Bočių“ pirmininkas jam ir valdybos narei Stanislavai Ligeikienei, neseniai atšventusiai 80 m. jubiliejų, įteikė po medalį „Žemaitijai 800 metų“. K. Šliogeris taip pat sutiko su V. Geralavičiaus siūlymu parengti raštą, susijusį su socialiniais vyresnio amžiaus žmonių klausimais ir pristatyti jį gyvai šalies aukščiausioms valdžios institucijoms.

V. Tūrienė dar užsiminė apie naujai atsivėrusią galimybę trečiadienio „Žinių radijo“ tiesioginiame  eteryje viešai kelti senjorų problemas. Dėkodama už apsilankymą, ji įteikė svečiui dovanų knygą „Sapnuoju, kad einu“ ir  išreiškė glaudaus bendradarbiavimo viltį prasmingoje, labai svarbioje bendroje veikloje atstovaujant senjorų interesams.

2018 m. Vilniaus miesto Bočių bendrija iškilmingai šventė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Ta proga Vyriausybės rūmuose įvyko minėjimas ir didelis koncertas, kuriame pasirodė visi 17 bendrijos meno kolektyvų. Mus atėjo pasveikinti Vicekancleris Deividas Matulionis, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė. Šimtmečiui buvo skirta ir Bočių vasaros kelionė į Gižycką, Lenkiją bei Naujųjų metų sutikimas Laikinojoje sostinėje, kur po ekskursijos Prezidentūroje bočiai užėmė visą Metropolį – kadaise ištaigingiausią miesto viešbutį.

Birželio pradžioje pirmąkart įvyko Vilniaus Bočių bendrijos organizuotas Baltasis Senjorų piknikas. Pašvęstas Vydūno 150-mečiui, jis prie Baltojo tilto pritraukė minią šviesiai apsitaisiusių, džiugiai nusiteikusių senjorų. Nuotaikingai vyko kineziterapeuto vedami mankštos pratimai, viktorina, taiči meistrų pasirodymas, dailiausios pikniko kraitelės rinkimai, knygų ir prizų dalijimai. Į renginį atvykę alytiškiai, latviai ir estai grojo ir dainavo linksmai besisukantiems rateliu pievoje. Tai buvo smagi šventė kūnui ir sielai. Norime, kad tai taptų tradicine švente visam miestui. Džiugu, kad idėją palaikė ir dalinai finansavo miesto savivaldybė.

2019 metais įvykę renginiai

Birželio 4 d., antrad:

Senjorų Baltasis piknikas prie Baltojo tilto. 

Pradžia 14:00

Tai Vilniaus Bočių bendrijos sveikatinimo projekto „Senjorų sveikos gyvensenos ir pozityvios energijos šaltiniai“ II dalis.

Dalyvaus Vilniaus miesto Bočių bendrijos nariai, svečiai, sostinės senjorai. Pageidautina apranga: šviesiais rūbais, tinkamais sportiniams pratimams ir piknikui.

Programoje: gerosios sveikatinimo patirties dalinimasis, smagi fizinė mankšta raumenų ir laikysenos subalansavimui, Bočių maratonas, sportiniai žaidimai ir šokiai, dailiausios pikniko kraitelės rinkimai, viktorina, prizai, svečių muzikos ansamblis ir kiti geros nuotaikos numeriai. Siekis patirti: fizinio aktyvumo reikšmė gerai savijautai ir teigiamoms emocijoms.  Laukiamas dalyvių sk. – apie 300 žm.  Įėjimas laisvas.   Pilna programa bus paskelbta vėliau.

Atsakingi: proj. vadovė Zina Gineitienė, Valentina Račkauskienė, Vilija Tūrienė.

Piknikas yra prologas „Bočių Vasaros festivaliui“, kuris prasidės kitą dieną, birželio 5 d. bendra išvyka į Piarnu kurortą Estijoje (žr. Kelionės).

Gegužės 24 d:

Pavasario Gegužinė Žvėryne.  

Vieta: pieva Neries pakrantėje prie pėsčiųjų tilto į Vingio parką.

Organizatoriai:  Bočių Žvėryno skyrius, pirmininkė Jūratė Bytautienė, prof. Zina Gineitienė.

Dalyvauja: Valentina  Račkauskienė, Aurelija Bakutienė, kt. skyrių pirmininkai su meno kolektyvais, Vilniaus Bočių bendrijos nariai, svečiai.   

Gegužės 18 d:

,,Poezijos pavasario paukštė“ .

Renginys vyks Antakalnio seniūnijoje.

Organizatoriai: Bočių Antakalniečių skyrius, pirmininkė Gražina Berkelienė.

Gegužės 2-4 d.:

EURAG‘o, Vilniaus Bočių ir Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos tarptautinė konferencija „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties mažinimo aspektai šiuolaikiniame etape“.

Konferencija vyks SADM patalpose. Dalyvaus 45 asm. Iš 16 šalių. Atsakingi: Povilas Butkus, Evaldas Židonis, Vilija Tūrienė.

Balandžio 24 d.: 

Vilniaus Bočių  sveikatinimo projekto „Senjorų sveikos gyvensenos ir pozityvios energijos šaltiniai“ I dalis: “ Už sveiką mitybą“. 

Užsiėmimas vyks auditorijoje Studentų g. 39, buv. LEU patalpose, 14:00.

Paskaitą „Sveika mityba kaip būtina sąlyga žmogaus organizmui išvengiant ligų ir nutukimo“ praves biomedicinos mokslų dr., prof. Manefa Miškinienė. Bus kalbama apie kūno viršsvorį kaip išeminės širdies ligos, cukraligės ir kt. ligų priežastis. Kovos su juo  būdai (sveika mityba, sportas, stresų įveikimas ir kt.). Pozityvios emocijos kaip gyvybinės energijos šaltinis.  Baltymų, riebalų ir angliavandenių parinkimas, sudarant sveikos mitybos balansą. Praktiniams užsiėmimams vadovaus maisto paruošimo technologijos specialistė Jelizaveta Sinkevičienė, jai talkininkaus bočiukės savanorės. Jų pagamintą maistą čia pat po paskaitos skanaus visi šios projekto priemonės dalyviai. Skyriuose bus atrinkta 120 žm., dalyvaujančių visose trijose projekto priemonėse.   

Atsakingi: projekto vadovė prof. Zina Gineitienė, prof. Manefa Miškinienė

Balandžio 4 d. : 

Konferencija „A. Smetona- pirmasis Prezidentas“ . Renginys vyks Antakalnio seniūnijoje.

Organizatoriai: Bočių Antakalniečių skyrius, pirmininkė Gražina Berkelienė.

Valstybės dienos išvakarėse, liepos 3 d. Bočiai drauge su kolegomis iš LPŽA apsilankė Prezidentūroje.
Vyko prasmingas pokalbis ir diskusijos dėl pensijų ir kitų aktualių senjorams klausimų.

ATMINTINĖ      

                                            Susitikimas Prezidentūroje     2020 06 03

 

                EKONOMINIAI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO ASPEKTAI

                          APTARIANT VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ PADĖTĮ

Dalyvavo:

Simonas Krėpšta

Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas

Irena Segalovičienė

Respublikos Prezidento patarėja

Vilija Tūrienė

LPS Bočiai Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė

 

Evaldas Židonis

Vyresnio amžiaus žmonių asociacijos EURAG Lietuva viceprezidentas

 Susitikimo metu buvo aptarti šie vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinėms organizacijoms rūpimi klausimai, susipažįstant su Prezidento patarėjų išsakyta nuomone:

  1. Užtikrinti Sodros pensijų rezervą, garantuojantį pensijų ir kitų išmokų mokėjimą 2021 metais. Pensijos negali būti mažinamos. Jei pensijų indeksavimas nebūtų vykdomas dėl prognozuojamo 2020 m. sumažėjusio darbo užmokesčio fondo ir neigiamo BVP pokyčio, siūloma nustatyti, kad trūkstamą lėšų sumą Sodros pensijoms mokėti skirtų valstybės biudžetas. (iš E. Radušauskienės atsakymo į 2020 04 22 d. NVO Kreipimąsi)
  2. 2.      Atstatyti sumažintus Sodros įmokų tarifus, t.y., nemažinti socialinio draudimo tarifo ir neįvedinėti „lubų“ ir kitų įmokas pensijoms mažinančių pakeitimų. Teisės aktuose konkrečiai apibrėžti GPM procentinius punktus, privalomai skiriamus tik pensijų pagrindinei daliai finansuoti.
  3. Pensijų dalies BVP iki 10 proc. padidinimo strateginis bent 3 metų planas su aiškiais kiekybiniais vertinimo rodikliais. Pastaba: gyvenančių už skurdo rizikos ribos su amžiumi staigiai daugėja.
  4. Kompensuoti neteisėtai primestas Sodrai išlaidas už grobuoniškas palūkanas ir skolų aptarnavimą, sudarančias apie 1.12 mlrd. eurų , kurias Sodra turėjo mokėti priverstinai skolindamasi dėl deficito, kurį sukėlė pervedimai į II pensijų pakopą iš Sodros pensijų biudžeto, jų niekaip nekompensuojant, nuo pat II pakopos įkūrimo (2004-2018m.) Numatyti kelerių metų grąžinimo planą.
  5. Rengti teisės aktų pakeitimus,užtikrinančius, kad nebūtų mokamos socialiai neteisingos įmokos II pakopai iš valstybės biudžeto. Pensijų anuitetų reikmėms negalės būti naudojamas Sodros biudžetas (E. Radišauskienė).
  6. Nutraukti pagyvenusių žmonių diskriminaciją dėl Covid – 19 „apsaugos“, numatytą valstybės perspektyviniame Covid – 19 pasekmių suvaldymo plane. Tai reiškia ir ženklų tokių žmonių nedarbo, kuris ir taip yra vienas didžiausių ES, augimą.

PASIŪLYMAI VIEŠUMUI IR SKAIDRUMUI DIDINTI:

  1. Nacionalinio transliuotojo radijo ir TV kanaluose sukurti laidas, nagrinėjančias pensininkų gyvenimo aktualijas.

Susitikimo reziume:

Prezidento patarėjai  pritarė nevyriausybinių organizacijų atstovų prašymui artimiausiu metu rasti galimybę susitikimui su LR Prezidentu Gitanu  Nausėda, galimai pakviečiant ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį.

Nevyriausybinių organizacijų – LPŽA, LPS Bočiai Vilniaus miesto bendrijos, EURAG Lietuva- vardu,

Vilija Tūrienė