Naujienos ir renginiai

Vasario 20 d. vyko Vilniaus Bočių bendrijos metinė ataskaitinė konferencija 

Susirinkusiųjų atėjo pasveikinti Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Ąžuolas Valius, LPS Bočiai pirmininkas Kajatonas Šliogeris.

Dalyviai sekė ekrano vaizduose pristatomą pirmininkės Vilijos Tūrienės darbų ataskaitą už 2019 m. Pasisakė revizijos komisijos pirmininkė Veronika Vaitkienė, norintys klausė iš salės. Delegatų balsavimu darbas buvo įvertintas gerai. Daugiau debatų sukėlė metinio narystės mokesčio pakėlimas iki 4 EUR.

2020 m. darbų planą galima rasti šioje bendrijos svetainėje.  Po to susirinkusius džiugino svečių – Telšių Bočių koncertas. Pasirodė kaimo kapela, ansambliai „Kibirkštėlė“ ir „Jausmai“.

Pirmą sausio šeštadienį Vilniaus bočių pasveikinti atvyko Trys Karaliai.

Bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė renginį pradėjo gražiai pasveikindama visus su Naujais metais ir ta proga priminė Atpirkėją, išvadavusį mus nuo nuodėmių ir atgaivinusį dorybių svarbą. Dorybių pasirodo, yra keturios pagrindinės. Vienai net paskirta ministerija – Teisingumo. O kaip būtų su Išminties ministerija? A. Šliogeris pamatine dorybe laikė drąsą.  Saikingumas ir nūnai dažnai pamirštamas, o rezultatas – beveik pusė vakarų pasaulio apsirijus.  Susitikimui bočiai iš anksto pasiruošė vaišes ir meninę programą. Kalbėjo visų skyrių pirmininkai, jie siuntė nuotaikingus linkėjimus kolegoms. Pasirodė septyni bočių dainų bei šokių meno kolektyvai. Auksuolė Valuckienė skaitė eilėraščius iš ką tik išleistos savo poezijos knygutės. Visgi vienos bėdos neišvengėme: salėje tebuvo apie 230 kėdžių, ir tai  vargiai galėjo sutalpinti visus smagaus renginio dalyvius.

Vilniaus Bočių bendrijos skyriuose suplanuota ir vyksta daug renginių, koncertų, išvykų, ekskursijų, paskaitų, susitikimų su įdomiais žmonėmis.  Ypač įsimintini masiniai renginiai, pašvęsti svarbioms istorinėms datoms. Juose dalyvauja didžiuma bendrijos narių ir mūsų svečiai

LPS „Bočiai“ pirmininko  Kajatono Šliogerio viešnagė pas Vilniaus Bočius

Lapkričio 14 dieną  LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos patalpų durys neužsidarė… Į Vilniaus miesto Bočių valdybos posėdį prisistatyti atvyko naujai išrinktas LPS „Bočiai“ pirmininkas  Kajatonas Šliogeris, 12 metų išbuvęs į amžinybę išlydėto pirmtako P. Ruzgaus pavaduotojas.  Vilniaus miesto bendrijos pirmininkei Vilijai Tūrienei rodant pagarbą naujai išrinktam pirmininkui, prisistatė visi 20-ies bendrijos skyrių pirmininkai ir trumpai papasakojo apie savo nuveiktus darbus. Darbų išties padaryta be galo daug. Bendrijos skyriai veikia daugiau pagal pomėgį, poreikį ir gebėjimus. Veikloje dalyvauja profesoriai, habilituoti mokslų daktarai ir žymūs visuomenės veikėjai, aktyvistai. Visi jie tarsi darbščiosios bitutės į Bočių avilį prineša širdžiai mielų, gaivinančių ir gydančių sielą minčių ir darbų. Sunku patikėti, kad atskiri skyriai, net neturėdami jiems skirtų patalpų, randa galimybių repetuoti ir rengti renginius. Bočeliai ne tik dainuoja Vilniaus miesto ir Lietuvos regionų kviestiniuose koncertuose, sueigose, bet ir patys rengia susitikimus su rašytojais, poetais, organizuoja išvykas. Visi labai mėgsta keliones: keliauta ne tik po brangią Lietuvėlę, bet  ir po kaimynines šalis, dalyvauta sveikatinimo programose ir ilsėtasi Baltijos pajūry bei Ispanijoje, pasirodyta „Baltajame piknike“, tarptautinėse stovyklose. Visų juk neišvardinsi.. Negalima nepaminėti E. Židonio įdomios klubinės „Ežerėnai“ veiklos, puoselėjant krašto kultūrinį paveldą ar Antakalniečių kultūrinės patriotinės veiklos. Balsių skyrius, kur nėra net seniūnijos, nėra jokių patalpų susibūrimui, pavydėtinai darniai vysto veiklas jaukiausioje bendrystėje. Kiekvienas susitikimas skelbiamas vis pas kitą kaimyną, skyriaus narį. Puiku ar ne?  Taip pasisvečiuojama net pas 27 narius: metinės šventės minimos pagal eilę, joninės – pas Joną, petrinės – pas Petrą, o vasarą – gamtoj, ant žolės. Puikumėlis. Apie būtinybę „jauninti“ organizaciją, keičiant Įstatus dėl nario amžiaus apibrėžties, kalbėjo EURAG‘o pirmininkas P. Butkus. Naujasis LPS „Bočių“ pirmininkas jam ir valdybos narei Stanislavai Ligeikienei, neseniai atšventusiai 80 m. jubiliejų, įteikė po medalį „Žemaitijai 800 metų“. K. Šliogeris taip pat sutiko su V. Geralavičiaus siūlymu parengti raštą, susijusį su socialiniais vyresnio amžiaus žmonių klausimais ir pristatyti jį gyvai šalies aukščiausioms valdžios institucijoms.

V. Tūrienė dar užsiminė apie naujai atsivėrusią galimybę trečiadienio „Žinių radijo“ tiesioginiame  eteryje viešai kelti senjorų problemas. Dėkodama už apsilankymą, ji įteikė svečiui dovanų knygą „Sapnuoju, kad einu“ ir  išreiškė glaudaus bendradarbiavimo viltį prasmingoje, labai svarbioje bendroje veikloje atstovaujant senjorų interesams.

2018 m. Vilniaus miesto Bočių bendrija iškilmingai šventė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Ta proga Vyriausybės rūmuose įvyko minėjimas ir didelis koncertas, kuriame pasirodė visi 17 bendrijos meno kolektyvų. Mus atėjo pasveikinti Vicekancleris Deividas Matulionis, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė. Šimtmečiui buvo skirta ir Bočių vasaros kelionė į Gižycką, Lenkiją bei Naujųjų metų sutikimas Laikinojoje sostinėje, kur po ekskursijos Prezidentūroje bočiai užėmė visą Metropolį – kadaise ištaigingiausią miesto viešbutį.

Birželio pradžioje pirmąkart įvyko Vilniaus Bočių bendrijos organizuotas Baltasis Senjorų piknikas. Pašvęstas Vydūno 150-mečiui, jis prie Baltojo tilto pritraukė minią šviesiai apsitaisiusių, džiugiai nusiteikusių senjorų. Nuotaikingai vyko kineziterapeuto vedami mankštos pratimai, viktorina, taiči meistrų pasirodymas, dailiausios pikniko kraitelės rinkimai, knygų ir prizų dalijimai. Į renginį atvykę alytiškiai, latviai ir estai grojo ir dainavo linksmai besisukantiems rateliu pievoje. Tai buvo smagi šventė kūnui ir sielai. Norime, kad tai taptų tradicine švente visam miestui. Džiugu, kad idėją palaikė ir dalinai finansavo miesto savivaldybė.

2019 metais įvykę renginiai

Balandžio 4 d. : 

Konferencija „A. Smetona- pirmasis Prezidentas“ . Renginys vyks Antakalnio seniūnijoje.

Organizatoriai: Bočių Antakalniečių skyrius, pirmininkė Gražina Berkelienė.

 

 

Balandžio 24 d.: 

Vilniaus Bočių  sveikatinimo projekto „Senjorų sveikos gyvensenos ir pozityvios energijos šaltiniai“ I dalis: “ Už sveiką mitybą“. 

Užsiėmimas vyks auditorijoje Studentų g. 39, buv. LEU patalpose, 14:00.

Paskaitą „Sveika mityba kaip būtina sąlyga žmogaus organizmui išvengiant ligų ir nutukimo“ praves biomedicinos mokslų dr., prof. Manefa Miškinienė. Bus kalbama apie kūno viršsvorį kaip išeminės širdies ligos, cukraligės ir kt. ligų priežastis. Kovos su juo  būdai (sveika mityba, sportas, stresų įveikimas ir kt.). Pozityvios emocijos kaip gyvybinės energijos šaltinis.  Baltymų, riebalų ir angliavandenių parinkimas, sudarant sveikos mitybos balansą. Praktiniams užsiėmimams vadovaus maisto paruošimo technologijos specialistė Jelizaveta Sinkevičienė, jai talkininkaus bočiukės savanorės. Jų pagamintą maistą čia pat po paskaitos skanaus visi šios projekto priemonės dalyviai. Skyriuose bus atrinkta 120 žm., dalyvaujančių visose trijose projekto priemonėse.   

Atsakingi: projekto vadovė prof. Zina Gineitienė, prof. Manefa Miškinienė

Gegužės 2-4 d.:

EURAG‘o, Vilniaus Bočių ir Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos tarptautinė konferencija „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties mažinimo aspektai šiuolaikiniame etape“.

Konferencija vyks SADM patalpose. Dalyvaus 45 asm. Iš 16 šalių. Atsakingi: Povilas Butkus, Evaldas Židonis, Vilija Tūrienė.

Gegužės 18 d:

,,Poezijos pavasario paukštė“ .

Renginys vyks Antakalnio seniūnijoje.

Organizatoriai: Bočių Antakalniečių skyrius, pirmininkė Gražina Berkelienė.

Gegužės 24 d:

Pavasario Gegužinė Žvėryne.  

Vieta: pieva Neries pakrantėje prie pėsčiųjų tilto į Vingio parką.

Organizatoriai:  Bočių Žvėryno skyrius, pirmininkė Jūratė Bytautienė, prof. Zina Gineitienė.

Dalyvauja: Valentina  Račkauskienė, Aurelija Bakutienė, kt. skyrių pirmininkai su meno kolektyvais, Vilniaus Bočių bendrijos nariai, svečiai.   

Birželio 4 d., antrad:

Senjorų Baltasis piknikas prie Baltojo tilto. 

Pradžia 14:00

Tai Vilniaus Bočių bendrijos sveikatinimo projekto „Senjorų sveikos gyvensenos ir pozityvios energijos šaltiniai“ II dalis.

Dalyvaus Vilniaus miesto Bočių bendrijos nariai, svečiai, sostinės senjorai. Pageidautina apranga: šviesiais rūbais, tinkamais sportiniams pratimams ir piknikui.

Programoje: gerosios sveikatinimo patirties dalinimasis, smagi fizinė mankšta raumenų ir laikysenos subalansavimui, Bočių maratonas, sportiniai žaidimai ir šokiai, dailiausios pikniko kraitelės rinkimai, viktorina, prizai, svečių muzikos ansamblis ir kiti geros nuotaikos numeriai. Siekis patirti: fizinio aktyvumo reikšmė gerai savijautai ir teigiamoms emocijoms.  Laukiamas dalyvių sk. – apie 300 žm.  Įėjimas laisvas.   Pilna programa bus paskelbta vėliau.

Atsakingi: proj. vadovė Zina Gineitienė, Valentina Račkauskienė, Vilija Tūrienė.

Piknikas yra prologas „Bočių Vasaros festivaliui“, kuris prasidės kitą dieną, birželio 5 d. bendra išvyka į Piarnu kurortą Estijoje (žr. Kelionės).

Vilniaus Bočių bendrija padeda Baltarusijos kolegoms:

как проявляют солидарность сеньорские организации Литвы и Беларуси:

https://seniorsby.wordpress.com/bochay/

Sėkmės visiems,

Vilija

Уважаемые друзья, коллеги и партнеры!!

Представляем Вашему вниманию очередное обновление сайта „Нашего поколения“ от организации и СМИ.
1 шкаф в 20 лет, 1 плавки в 5 лет, 60 гр.маргарина в месяц — по чем и что еще предусматривает потребительская корзина пенсионера? Мы постарались максимально точно ответить на этот вопрос:

https://seniorsby.wordpress.com/minimum/

Короновирус не проходит стороной и дома престарелых. Новые вспышки в Кобринском районе:

https://seniorsby.wordpress.com/covid-19-успыхнуў-у-доме-с…/

Пример того, как проявляют солидарность сеньорские организации Литвы и Беларуси:

https://seniorsby.wordpress.com/bochay/

И немного официальной информации:
–новшества по пенсиям и пособиям.
https://seniorsby.wordpress.com/fscn/
–о мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан
https://seniorsby.wordpress.com/mintrud/

В разделе „Блоги“ вы найдете и мнение известного юриста Михаил Пастухов о необходимости пенсионной реформы в Беларуси:
https://seniorsby.wordpress.com/pastukhov/

С уважением, „Наша пакаленне“

Koronavirusas – žinome, bet dar kartą prisimename !

Naujiena, kurios nepriklausomoje Lietuvoje dar nebuvo – paskelbtas karantinas dėl Covid-19 (koronaviruso) pandemijos. Tai labai rimta priemonė, galinti apsaugoti mus nuo infekcijos. Todėl kviečiama nepulti į paniką, kuri yra pavojingesnė negu šis virusas. Ramiai vykdykime Vyriausybės ir  Sveikatos apsaugos ministerijos gydytojų nurodymus. Vaistų nuo šio viruso dar nėra. Svarbiausia griežtai laikytis asmens higienos – itin kruopščiai ir ne trumpiau negu 20 sekundžių (o kur mums skubėti?) plauti rankas pasinaudojus tualetu, po to, kai turėjome kontaktą  su vietomis, kurias galėjo liesti žmogus, kuris dar nežino, kad yra viruso nešiotojas – vežimėlių ir krepšių rankenos parduotuvėse, grynieji pinigai ir banko kortelės, turėklai visuomeniniame transporte, bendro naudojimo vietų rankenos mūsų namuose ir panašiai. Labai svarbu gerai vėdinti gyvenamąsias patalpas, visur palaikyti švarą ir tvarką. Visa tai mums jau girdėta, bet norima dar kartą tai priminti. Linkime visiems geros nuotaikos ir stiprios sveikatos.

Prof. Manefa Miškinienė